aktualności

Doczyszczanie posadzek w kompleksie biurowym Quattro Forum

dodano : 04.10.2010

W ostatnich dniach września nasz dział usług specjalistycznych wykonał zlecenie gruntownego doczyszczania posadzek na terenie kompleksu biurowego Quattro Forum przy ul. Legnickiej we Wrocławiu.

Zadanie polegało na usunięciu dwóch warstw farby olejnej z posadzki i ścian pomieszczeń archiwum znajdujących się w podziemiach Quattro Forum. Poziom technicznej komplikacji zadania był szczególnie wysoki z uwagi na fakt, że naniesione warstwy farby zdążyły związać się z powierzchnią, a usuwanie ich wymagało stosowania zamienne metod mechanicznych i działania specjalnie dobranymi środkami chemicznymi. Ze względu na brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach wykluczone było także stosowanie rozpuszczalników. Mimo wymienionych trudności, usługa wykonana została w czasie krótszym niż uzgodniony (niespełna 20 godzin) i zakończyła się pełnym sukcesem.