bezpieczeństwo i higiena pracy


Z racji swej specyfiki, nasza działalność jest nieco bardziej niebezpieczna niż działalność w innych sektorach usług, z uwagi min. na ryzyko związane zajmowaniem się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić bezpieczeństwo pracy naszego personelu.
Działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią istotę naszej codziennej aktywności.
 
Ich efekty są dokumentowane, oceniane i na bieżąco analizowane wewnątrz naszej firmy.

Kultura bezpieczeństwa pracy
 
Nadrzędnym celem naszej firmy jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Chęć zaangażowania wszystkich pracowników i dostawców w działania związane ze stałym podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w naszej firmie, przekłada się na konkretne działania:
 
  • bieżący monitoring wskaźników częstotliwości urazów przy pracy,
  • gruntowna analiza przyczyn urazów i metod zapobiegania im w przyszłości,
  • szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy,
  • tworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie wśród naszego personelu znajomości kart oceny ryzyka zawodowego,
  • komunikacja wewnątrz firmy w zakresie obowiązujących procedur BHP oraz dzielenie się dobrymi praktykami,
  • audyty wewnętrzne w zakresie przestrzegania obowiązujących reguł i zasad w zakresie bezpieczeństwa pracy.

gwarantujemy

Naszym klientom gwarantujemy szereg korzyści:

Technologię dopasowaną do charakteru obiektu

Realizację usług dopasowaną do codziennego funkcjonowania obiektu

Dedykowanego Partnera - Opiekuna Klienta

Jakość na najwyższym poziomie

Doskonale wyszkolony personel

Polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą nasze działania

skorzystaj z naszych usług

Wypełnij prosty formularz. Odpowiemy w dni robocze w ciągu 24 godzin.