polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Delta Business Service Sp. z o.o. Sp. k., zajmuje się świadczeniem usług utrzymania czystości, usług wewnętrznej gospodarki odpadami, a także specjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych. Organizacja dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług dla swoich klientów, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników oraz osób pracujących pod nadzorem organizacji.
Jako cel, Spółka stawia sobie wypracowanie najwyższej klasy jakości usług, wprowadzenie wysokiej klasy kultury BHP i ochrony środowiska, w której każdy pracownik i współpracownik, przyjmuje odpowiedzialność za ochronę środowiska, a także stworzenie i utrzymanie bezpiecznego miejsca pracy.
Zobowiązujemy się do:
  •  nawiązania z klientem stosunków partnerskich, a także zaangażowania pracowników w produkowanie wyrobów spełniających wymagania klienta,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • wspierania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju osób pracujących pod nadzorem organizacji, zaznajamiania ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz zasadami jej bezpiecznego wykonywania,
  • dbałości o zapewnienie osobom pracującym pod nadzorem organizacji jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania wystąpieniu: wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych, a także zidentyfikowanych  zagrożeń,
  • kontroli ryzyka związanego z BHP zgodnie z ustalonymi kryteriami,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom i w miarę możliwości ograniczeniu negatywnych aspektów środowiskowych występujących w organizacji,
  • konsultacji i współudziału pracowników w zakresie tworzenia i rozwijania SZ,
  • prowadzenia działań zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi,
  • stałego doskonalenia Systemu Zarządzania.
Niniejsza Polityka Systemu Zarządzania została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Andrzej Bryl

gwarantujemy

Naszym klientom gwarantujemy szereg korzyści:

Technologię dopasowaną do charakteru obiektu

Realizację usług dopasowaną do codziennego funkcjonowania obiektu

Dedykowanego Partnera - Opiekuna Klienta

Jakość na najwyższym poziomie

Doskonale wyszkolony personel

Polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą nasze działania

skorzystaj z naszych usług

Wypełnij prosty formularz. Odpowiemy w dni robocze w ciągu 24 godzin.